Personuppgifter / GDPR

Här finner du som kund våra interna rutiner för personuppgiftshantering.

Din sekretess som kund har alltid varit i högsta vikt, vi har samma interna rutiner efter den 25 maj 2018 som innan den nya GDPR lagen tillkom.

Vi tillhandahåller aldrig mer information än vad vi eller lagen kräver.
Det är ditt namn,adress,epostadress och i dom flesta fall ditt personnummer.
Informationen tas från Skatteverket för att minska risken av felaktiga uppgifter.
Vi sparar din fakturahistorik i 7 år enligt BFL (Bokföringslagen)
Vi använder dessa uppgifter för att kunna skicka fakturor.

Vår hemsida använder inte cookies eller loggar någon trafik.

Telefonsamtal spelas aldrig in och samtalshistorik raderas efter 24 timmar, ev epostkommunikation raderas snarast, normalt inom 2 timmar.

Vi säljer aldrig dina uppgifter, vi kommer inte använda personuppgifter i marknadsföring som ex. direktreklam. Ni som kund kommer alltså inte bli uppringd av oss i sälj eller marknadsundersökningssyfte eller få direktreklam.

All våran data sker in house, åtkomsten till dessa begränsas till nyckelpersoner i företaget.
I dagsläget 2 st, all information finns endast inom Sverige.

Du som är utsikt kund tillkommer Utsikt Bredbands GDPR policy, du finner denna på deras hemsida.

Du har alltid rättighet att:
– Få tillgång till dina personuppgifter
– Få felaktiga personuppgifter rättade
– Få sina personuppgifter raderade (dock är svensklag överordnad, ex bokföringslagen)
– Flytta personuppgifterna (dataportabilitet)

Har du som kund andra frågor gällande personuppgiftershantering vänligen kontakta oss.

Comments are closed.