Drift info just nu

Fast Telefoni -löst-

2020-01-17 09:30Våran telefonleverantör har tyvärr ett central fel vilket medför problem att ringa in/ut samt meddelande att numret är felaktigt.Tekniker jobbar för fullt på problemet. Uppd: 10:30Problemet löst.

read more