Skänninge Utsikt -löst-

Skänninge Utsikt -löst-

2024-07-10 20:00
Utsikt har just nu stora störningar i skänninge

Uppd: 20:27
Troligen ligger större delar av skänninge nere, vi har ringt upp utsikts jour och meddelat.
Detta berör endast kunder inom utsikts nät.

Uppd: 21:27
Vi har tyvärr ingen ny information från utsikt om när felet ska vara åtgärdat.

Uppd: 2024-07-11 06:26
Nätet är fortfarande nere för skänninge, vi försöker eskalera ärendet.

Uppd: 2024-07-11 08:30
Beräknad klartid runt 09:00

Uppd: 2024-07-11 09:00
50% av tjänsterna är igång, utsikts fortsätter jobba på problemet.
Utrustning kör på reservkraft och är nu igång, om dina tjänster inte är igång inom 10 minuter prova starta om din fiberbox och din router.

Uppd; 2024-07-11 09:19
Nu ska alla tjänster vara igång.

Comments are closed.