Bjälbo Utsikt -löst-

Bjälbo Utsikt -löst-

2019-07-26:
Utsikt verkar ha nya problem i Bjälbo med omnejd.

Uppd: Problemet är nu löst.

Uppd: 2019-07-27
Nya problem med kunder i Bjälbo som är anslutna till utsikt, vårt radionät fungerar utan störningar.
Det är tyvärr 7:e avbrottet nu sedan 1 månad.

Uppd: Problemet är nu löst.

Uppd: 2019-07-29
Nya problem med nätet i Bjälbo för kunder genom utsikts fibernät.
Det är värmeproblem i utsikts utrustning och drabbar alla kunder för alla operatörer som är kopplad till den berörda utrustningen.

Uppd: Problemet är nu löst.